Кистата е опасно ?

Женско здраве - залог за благополучие и здраве на бъдещите поколения!Каквито и да са ус...