Какво е наркотик ?

Обикновено в правото и медицината, терминът "лекарство" използване е замъглено, в най-ш...

Работа с оръжие

Всяко оръжие, дори когато тя се разтоварва, е потенциално опасно.Ето защо, за да се изб...

Какви са оръжията ?

оръжие към днешна дата е технически много предизвикателна.Днес, използването на оръжия,...