Как да се направи декларация ?

Как да се направи декларация ?

данъци - задължителни плащания към дохода на местно или държавния бюджет, който плаща за отчетния период, както физически, така и юридически лица.Основният проблем с плащането на данъци е, че много граждани дори не осъзнават, че те трябва да знаят как да се изготви декларация, и не знаят в кои случаи трябва да подадете данъчна декларация.Юридическите лица често имат въпроси, свързани с подготовката на данъчни декларации за ДДС, ако те не плащат един данък.Много излезе от тази ситуация, като се възползва от помощта на други организации, включително счетоводни фирми.Въпреки това, такова решение на проблема не е подходящ за хора, които, например, наемете апартамент под наем, поради тяхната сравнително малка печалба за годината.

Декларация 3 PIT

3 изготви декларация за данъка върху личните доходи е необходимо, в съответствие с Sec.23 от Данъчния кодекс, както и да се ръководи от Ордена на Министерството на финансите, одобрена 25-ти ноември 2010.Според едно скорошно регулаторен документ, одобрен нова

форма на декларацията за данъците върху физическите лица - не забравяйте да разгледа този въпрос, преди да се направи данъчна декларация, тъй като предоставянето на остарели форми е изпълнен с негативни последици - санкции.Осигуряване на необходимото за отчетната година декларация до 30 април на следващата година, т.е. за 2012 г. е подадена данъчната декларация 30 април, 2013 г., но не по-късно от тази дата.Време е да се подаде декларация за данъчни облекчения не са установени, това означава, че може да се предава на местния клон на Инспектората Tax по всяко време.

данък личните доходи се изчислява като процент от общия доход на данъкоплатеца.Трябва да се помни, че данъчната основа не включва данъчни облекчения и сумата, освободени от данъчно облагане.Декларацията трябва да включва всички доходи, и тези, които са получени в натура (подаръци).Такси за интелектуална дейност, доходи от собственост под наем, продажба на движимо и недвижимо имущество, включително земя, награди и всички видове бонуси, заплати - всички компоненти на всеобхватния доход.В Русия, данък върху личните доходи процент е 13%.Въпреки това, съществуват специфични видове доходи са облагаеми в други лихвени проценти.

Преди да изготви декларация за PIT 3, имайте предвид, че заплатите ви се облагат, а вие имате под ръка, е издаден в най-чистата му форма.Изчисляване на данъка и трансфер на провеждане на данъчен агент, т.е., вашият работодател, така че в декларацията си, че не трябва да включват разходи за заплати, както и получената премия за основното място на работа.Ако имате, в допълнение към заплатата и други доходи за основната работа не е имал приходи през отчетния период, по принцип, личен доход данъчна декларация 3 не е необходимо да се прилагат.

кръг лица, които изпращат декларацията:

  • Лицата, придобили определен доход от фирми, които не са данъчни агенти.
  • лица, които продават своята собственост в тяхната употреба най-малко 3 години.
  • лица, които са получили през целия приход на година от данъчни агенти, но в същото време, в миналото не удържат данък върху този доход.
  • Лицата, които са получили награди, включително и от автоматите.
  • Лицата, които са получили доходи, като наследниците на авторите на различните работи и изобретения.
  • Лица, които са получили подарък под формата на недвижими имоти или на превозно средство, различни дялове и акции, делът на лицата, които не са индивидуални предприемачи и близки роднини, но те са физически лица.
  • Лица, които се заплащат на доходи от източници в чужбина.

декларация за доходите се доставя от частни предприемачи, нотариуси, адвокати и други, които са ангажирани в частна практика.

ДДС връща

Преди да изготви декларация за ДДС, специализирана фирма или организация, частен предприемач и човек, който е признат като платец на ДДС, когато се движат стоки през митницата, трябва да знае, когато има този данък върху стоки и услуги.ДДС е най-сложните данъчни въпроси и така нататък то повече от достатъчно.Член 149 от Данъчния кодекс не е пълен списък на операциите, които не подлежат на облагане с ДДС оценена.При изчисляване на ДДС, е важно да се знае, когато данъчната основа се определя - тя идва, когато корабите на фирмата на стоките и услугите, предлагани.Ако фирмата получава авансово плащане за стоки или услуги, които все още не са изпратени, след което към момента на определяне на данъчната основа е да получите пари от клиента.

е важно да се знае не само как да се направи декларацията, но и когато е необходимо да се премине.По този начин, данъчните декларации за ДДС, са на тримесечна база до 20-ия ден на месеца, следващ отчетния период.Формата, която е запълнена до датата на отчитане на ДДС, разработена от Министерството на финансите, обаче, тъй като книгата продажби и покупки на книги.Тези книги трябва задължително да доведат данъкоплатеца.Член 164 от Данъчния кодекс установява ставката на ДДС - основната ставка е 18%.